Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2007  
         
  Articol:   PREZENTARE DE CARTE - MICHEL FÉDOU, CALEA LUI HRISTOS. GENEZA HRISTOLOGIE ÎN CONTEXTUL RELIGIOS DIN ANTICHITATE A SECOLULUI AL DOILEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL PATRULEA, CERF, PARIS 2006, COLL. COGITATIO FIDEI 253, 553 P. / MICHEL FÉDOU, LA VOIE DU CHRIST. GENÈSES DE LA CHRISTOLOGIE DANS LE CONTEXTE RELIGIEUX DE L’ANTIQUITÉ DU IIe SIÈCLE AU DEBUT DU IVe SIÈCLE, CERF, PARIS 2006, coll. COGITATIO FIDEI 253, 553 p..

Autori:  ALIN SEBASTIAN TAT.
 
       
         
  Rezumat:   Specialitatea lui Michel Fédou este patrologia, însă în această lucrare el păşeşte cu un picior şi în zona dialogului interreligios. Gestul său e perfect licit atâta timp cât o face cu mijloacele academice ale cercetătorului antichităţii târzii, cu grija pentru detaliul istoric şi pentru contextualizarea ideilor teologice.
   Înţelegerea cristologiei ca discurs specific creştin în primele secole ale Bisericii emerge, în viziunea autorului, din cunoaşterea mai amplă a peisajului cultural al antichităţii târzii, în multiplele sale dimensiuni filosofice, religioase, de căutare spirituală. Lucrarea este structurată nespectaculos în funcţie de autori şi perioade, urmând cronologic dezvoltarea doctrinelor cristologice. Astfel, de la primele scrieri creştine, trecând prin apologii şi literatură omiletică sau monastică, dar şi poezie, acte martirice sau textele deja teologice ale unui Irineu de Lyon sau Tertulian, Clement din Alexandria sau Origen, autorul trece în revistă diferitele idei în materie de cristologie demne de reţinut din această perioadă. Alegerea fragmentelor citate este adesea inspirată, dar şi bine dozată în funcţie de scopul general al cărţii.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă