Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2006  
         
  Articol:   RECENZII - DANIEL DUMITRAN, UN TIMP AL REFORMELOR. BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN TRANSILVANIA SUB CONDUCEREA EPISCOPULUI IOAN BOB (1782-1830). BUCUREŞTI, EDITURA SCRIPTORIUM, 2005 442 P.: TEXT 351 P., ANEXE 45 P. BIBLIOGRAFIE SELECTIVă 20 P., REZUMAT îN.

Autori:  DANIEL DUMITRAN.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrare importantă pentru istoriografia românească privitoare la istoria Transilvaniei în general şi esenţială pentru istoriografia bisericească grecocatolică în special. Întrucât nu sunt specialist în epocă, mă voi rezuma la o prezentare sintetică cu câteva consideraţii pozitive şi câteva observaţii: Structura lucrării este semnificativă: argument (I-VII p); introducere: Profilul istoriografic al episcopului Ioan Bob sau despre un subiect controversat (p. 1-36); cap. I: Deceniul schimbărilor decisive. Bisericile transilvane sub impactul iosefinismului (p. 37-106); cap. II. Semnificaţia unei succesiuni episcopale (p. 107-146); cap. III: Biserica greco-catolică şi societatea românească (p. 147-166); cap. IV: Imaginea statistică administrativă a Diecezei Făgăraşului (p. 167-180); cap. V: Dimensiunea instituţională a reformismului ecclesiastic (p. 181-345); concluzii (p. 347-351), anexe (p. 353- 396); bibliografie selectivă (p. 397-416), rezumatul în limba engleză = abstract (p. 417-424), indice de nume şi de locuri (p. 425-442)  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă