Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2006  
         
  Articol:   SISTEMUL ŞCOLAR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ / IL SISTEMA SCOLASTICO CONFESSIONALE NELLA LEGISLAZIONE ROMENA NEL PERIODO INTERBELLICO.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Sistemul şcolar de învăţământ în legislaţia română în perioada interbelică. Articolul focalizează unele aspecte ale complexei relaţii dintre identitatea confesională şi cea naţională din perspectiva rolului educaţiei, în particular a şcolilor confesionale din Transilvania, în edificarea naţiunii române moderne. În acest sens este remarcat dublul rol spiritual/ cultural şi naţional avut de şcolile confesionale greco-catolice şi ortodoxe din Transilvania în special în perioada Ausgleich-ului (1867-1918). În acelaşi timp studiul explorează ideile, opiniile şi concepţiile exprimate atât în mediul ecleziastic – greco-catolic şi ortodox – cât şi în cel politic, care au inspirat legislaţia potrivit căreia s-a organizat sistemul educaţional în Romania interbelică, în special cel confesional.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă