Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3-4 din 2011  
         
  Articol:   FIDES ET RATIO – RAPORTUL DINTRE CREDINŢĂ ŞI RAŢIUNE. O LECTURĂ ANALITICĂ.

Autori:  MARCEL BODEA.
 
       
         
  Rezumat:  

Fides et Ratio - Raportul dintre credinţă şi raţiune. Lectura enciclicei Fides et Ratio este o abordare filosofică de tip analitic a unui subiect de teologie orientată spre dialog cu filosofia. Analiza raportului credinţă/raţiune în această lectură urmăreşte câteva din liniile majore ale abordărilor analitice: accentul pus pe limbaj, pe semnificaţia conceptelor, pe structura logico-formală a propoziţiilor, pe presupoziţii şi argumente critice. La nivelul comunicării sunt considerate în analiza de faţă posibilităţile de punere în corespondenţă, de acordare sau nu a unor sensuri conceptuale din limbaj teologic în limbaj filosofic şi natural. Ea va încerca să schiţeze răspunsul la două întrebări: „Care sunt condiţiile de posibilitate pentru un raport pozitiv credinţă/raţiune?” şi „În ce constă pozitivitatea raportului credinţă/raţiune?” Este urmărită, în ultimă instanţă, posibilitatea unui dialog deschis, posibilitatea unei comunicări în spiritul respectului reciproc între teologie şi filosofie ca expresie a unui raport pozitiv între credinţă şi raţiune.

Cuvinte cheie: credinţă, raţiune, relaţie, condiţie de posibilitate, condiţie necesară, condiţie suficientă, filosofie analitică, teologie analitică, clarificare conceptuală, dialog.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă