Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3-4 din 2011  
         
  Articol:   OMUL – CHIP ŞI ASEMĂNARE A LUI DUMNEZEU – ŞI CHEMAREA SA LA IUBIRE: PERSOANA RELAŢIONALĂ.

Autori:  CRISTIAN BARTA.
 
       
         
  Rezumat:  

Omul – chip şi asemănare a lui Dumnezeu şi chemarea sa la iubire: persoana relaţională. Criza care afectează instituţia familiei în zilele noastre nu se explică doar prin raţiuni de ordin social şi economic, ci şi prin separarea unor concepte fundamentale de semnificaţiile lor originare. Unul dintre aceste concepte, a cărui geneză se datorează teologiei trinitare şi cristologice, este persoana. Finalitatea acestui articol este argumentarea necesităţii de a recupera semnificaţiile metafizice şi teologice ale conceptului de persoană şi, implicit ale conceptului de familie, condiţie sine qua non a întemeierii unei antropologii capabile să exprime şi să susţină valoarea şi demnitatea fiinţei umane şi a familiei.

Cuvinte cheie: persoană, relaţionalitate, Isus Hristos, Sfânta Treime, antropologie creştină, fundamente metafizice, familie, iubire, sexualitate, relativism.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă