Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2010  
         
  Articol:   ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA TIPOGRAFICĂ A LUI IOAN MICU MOLDOVAN (1877–1879).

Autori:  PETRU MAGDĂU.
 
       
         
  Rezumat:  Prin studiul de faţă ne propunem să punem în evidenţă câteva aspecte cu privire la activitatea tipografică a lui Ioan Micu Moldovan, între anii 1877–1879, perioadă în care acesta a fost prefectul Tipografiei Seminarului greco-catolic din Blaj. Personalitate marcantă a culturii transilvane dintr-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Ioan Micu Moldovan a avut o însemnată contribuţie şi în procesul de modernizare al tipografiei din Blaj, el coordonând înlocuirea tiparniţelor, ceea ce i-a făcut pe tipografi în stare să răspundă necesităţii crescânde de cărţi cu caracter didactic sau de uz bisericesc la nivelul societăţii moderne transilvane. Alături de producţia de cărţi, o altă dimensiune a activităţii tipografice a lui Ioan Micu Moldovan a fost aceea de a asigura o largă distribuţie a cărţilor tipărite la Blaj.

Cuvinte cheie: Tipografie, Blaj, tipărire, activitate editorială, producţie de carte, distribuţie, Ioan Micu Moldovan
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă