Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2010  
         
  Articol:   DESPRE DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MITROPOLIŢILOR DIN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.

Autori:  ANA VICTORIA SIMA.
 
       
         
  Rezumat:   Înfiinţarea, pentru românii greco-catolici, a provinciei mitropolitane de Făgăraş şi Alba Iulia, în 1850-1853, a adus pentru prima dată în atenţia Sfântului Scaun problema drepturilor şi obligaţiilor mitropoliţilor. Ca instituţie canonică nou înfiinţată, mitropolia şi titularii ei trebuiau încadraţi într-un statut juridico-ecleziastic care să concilieze, pe cât posibil, prevederile dreptului canonic răsăritean cu prerogativele şi îndatoririle arhiepiscopilor latini. Absenţa unor prevederi în acest sens în bulla de înfiinţare a mitropoliei a făcut ca dezbaterile şi controversele pe marginea drepturilor şi obligaţiilor mitropoliţilor din Biserica greco-catolică românească să dureze mai bine de două decenii dela organizarea provinciei mitropolitane. Abia în urma primului sinod provincial din 1872, Sfântul Scaun, prin intermediul congregaţiei De Propaganda Fide a definitivat problema prerogativelor şi îndatoririlor mitropoliţilor din Biserica greco-catolică românească. Profilul rezultat denotă faptul că tendinţa general manifestată de Sfântul Scaun a fost aceea de a restrânge vizibil autoritatea mitropolitană şi de a o circumscrie în limitele specifice arhiepiscopilor latini. În cazul demnităţii mitropolitane din Biserica română unită, intervenţiile repetate ale Romei au condus în final la o nouă realitatea instituţională care nu mai păstra decât parţial din drepturile şi prerogativele mitropoliţilor răsăriteni.

Cuvinte cheie: Biserica Greco-Catolică Română, Sfântul Scaun, prerogative metropolitane, Biserica Catolică, Transilvania, monarhie habsburgică, epocă modernă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă