Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
  Articol:   CREAŢIA, UN MISTER CE ÎNCAPE ÎNTR-O ŞTIRE DE ZIAR? PARTEA ÎNTÂI. PENTRU O LECTURĂ AVIZATĂ ASUPRA TEXTELOR BIBLICE DESPRE CREAREA LUMII.

Autori:  SIMONA ŞTEFANA ZETEA.
 
       
         
  Rezumat:  The Telegraph a publicat recent un articol intitulat „God is not the Creator, claims academic”, propunând o aşa-zisă nouă teorie asupra creaţiei, aparţinându-i lui Ellen van Wolde, o teoloagă olandeză, teorie fondată pe ideea traducerii inexacte a verbului bārā din primul verset al Scripturii – sesul acestuia fiind mai degrabă „a separa” – şi susţinând, în consecinţă, ideea preexistenţei materiei. În fapt, teoria nu este cu totul originală, dificultăţile limbajului Scripturii, interferenţele cu miturile mesopotamiene, ca şi problema începutului Universului şi a unei eventuale materii preexistente făcând obiectul a numeroase studii teologice. La rândul meu, îmi propun să ofer în acest articol câteva jaloane pentru o lectură avizată asupra textelor privind crearea lumii (mai cu seamă în această primă parte) şi a omului (mai ales în a doua sa parte), acordând în cele ce urmează o atenţie specială textului de la Gen 1,1-2,4a, dar trecând deopotrivă în revistă alte texte care reiau aceeaşi temă. Primele unsprezece capitole din Geneză ar putea fi socotite o uvertură la istoria sfântă, israelitul şi Israelul ca atare fiind preocupaţi mai degrabă de legătura lor cu totul specială cu YHWH şi mai puţin de probema originilor. Dacă inima iudaismului este tocmai legămâtul, perspectiva biblică asupra începuturilor Universului şi omenirii este în chip inevitabil marcată de aceasta, chiar dacă ea preia deopotrivă elemente specifice miturilor orientale; originalitatea sa decurge însă din monoteism. Legătura dintre creaţie şi legământ este de asemenea dezvoltată în cadrul Noului Testament, experienţa pascală îmbogăţind credinţa în YHWH, acest Dumnezeu unic – Creator a toate câte sunt – prin tema mijlocirii lui Cristos în creaţie şi luminând ideea creaţiei prin Cuvânt, expresie a sublimării imaginarului dezvoltat în jurul originilor. Dat fiind faptul că creaţia nu priveşte numai un moment iniţial pierdut în negura timpurilor şi că ea are un caracter continuu, miza nu este aşadar atât aceea de a stabili exact ce s-a întâmplat la început, cât de a recunoaşte constanta intervenţie creatoare a lui Dumnezeu în opera sa şi providenţa lui.

Cuvinte cheie: Dumnezeu, YHWH, Hristos, Creatorul, Geneza, creaţie, legământ, răscumpărare, cuvânt, origini, mituri, ex nihilo, Ellen van Wolde.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă