Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2008  
         
  Articol:   MAGISTERIUL BISERICII ŞI PROBLEMA HIROTONIRII FEMEII.

Autori:  VICTORIA BOLFĂ-OTIC.
 
       
         
  Rezumat:  Problema imposibilităţii femeilor de a accede la ministerul preoţesc a fost în mod repetat pusă în discuţie în ultimii ani. Un adevăr pe care Biserica l-a păstrat întru pace vreme de veacuri s-a pomenit pus aprig în discuţie, întrucât părea incompatibil cu ideile egalităţii şi aceleiaşi demnităţi a bărbatului şi femeii, care au pătruns în mentalitatea contemporanilor noştri după conciliul Vatican II. Faptul că Cristos a ales numai bărbaţi pentru ministerul apostolic şi practica neîntreruptă a Bisericii de a hirotoni numai bărbaţi constituie raţiunile hotărâtoare care au determinat magisterul să reafirme cu tărie poziţia tradiţională. Acesta este motivul care l-a împins pe Ioan Paul al II-lea să afirme că Biserica nu are nicidecum facultatea de a conferi femeilor hirotonirea preoţească şi că această hotărâre se cere respectată în mod definitiv de toţi credincioşii Bisericii. Având mereu înainte acest principiu fundamental, avem în continuare datoria de a aprofunda tot mai mult motivele pentru care Biserica nu are facultatea de a conferi femeilor hirotonirea preoţească.

Cuvinte cheie: diacon, diaconie, femeie, feminism, preoţie, consacrare, declaraţia Inter insigniores, de predare, formula in persona Christi
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă