Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2008  
         
  Articol:   CE MAI ARE DE SPUS CREŞTINISMUL ÎNTR-O CULTURĂ ÎN CURS DE SECULARIZARE? / QUELLE PERTINENCE DU CHRISTIANISME DANS UNE CULTURE EN VOIE DE SÉCULARISATION?.

Autori:  FRANÇOIS BOUSQUET.
 
       
         
  Rezumat:   Ce mai are de spus creştinismul într-o cultură în curs de secularizare? Secularizarea, un fenomen indubitabil accentuat în epoca noastră, nu frânge orice perspectivă pentru creştinism. Dimpotrivă, creştinismul se găseşte în contextul actual într-o situaţie asemănătoare celei de la începuturile sale, atunci când cei ce îmbrăţişaseră învăţătura lui Cristos aveau a încreştina deopotrivă valorile păgâne şi cele religioase. Deşi în contextul actual comunităţile creştine ar putea în chip facil opta pentru a substitui credinţa cu morala, trăirea Scripturii cu studierea ei doctă, catehizarea cu educaţia religioasă, cultualul cu culturalul etc., autorul vede în atare atitudini tot atâtea căi de instalare a indiferentismului religios. Pentru că în mod fundamental credinţa se defineşte ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu, ca adeziune la Cristos şi abia apoi ca şi cale de cunoaştere, sistem moral etc. Cristocentrismul credinţei noastre ne poate inspira justul echilibru între credinţă şi cultură, între acestea existând o unitate fără de confuzie, o distincţie fără de separare. Cristos cel înviat este veşnica noutate pe care creştinismul o poate aduce fiecărei culturi, inclusiv celei secularizate, cu condiţia ca Biserica azi să ştie să fie critică (în raport cu sine înainte de toate) şi totodată mărturisitoare.

Cuvinte-cheie: religie, creştinism, secularism, credinţă, etică, cultură, adevăr, teologic
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă