Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2007  
         
  Articol:   RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: COSMIN DANIEL MATES, VIAŢA BISERICEASCĂ ÎN SUDUL DUNĂRII ŞI RELAŢIILE CU NORDUL DUNĂRII ÎN SECOLELE IV-VI p. Chr., EDITURA CASA CORPULUI DIDACTIC, DEVA 2005.

Autori:  NELU ZUGRAVU.
 
       
         
  Rezumat:   Istoriografia românească a fost preocupată, cum era firesc, mai ales de studierea creştinismului de pe teritoriul naţional, fără însă ca legăturile şi contactele cu ariile creştine învecinate sau mai îndepărtate să fi fost neglijate. Există, în acest sens, contribuţii remarcabile privitoare la relaţiile diverse (mobilitatea credincioşilor, raporturi ecleziastice, contacte de natură teologică, influenţe artistice etc.) ale comunităţilor din spaţiul ponto-danubian sau nord-dunărean cu provinciile de la sudul fluviului, Constantinopol, Syria, Asia Mică sau Occidentul latin. În lucrarea asupra căreia ne oprim în rândurile de faţă, autorul – Cosmin Daniel Mateş – şi-a propus însă să abordeze în primul rând viaţa bisericească din dreapta Dunării, pentru ca apoi să urmărească conexiunile cu nucleele creştine din stânga acesteia.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă