Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2007  
         
  Articol:   RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: NICOLAE V. DURĂ, „SCYTHIA MINOR” (DOBROGEA) ŞI BISERICA EI APOSTOLICĂ. SCAUNUL ARHIEPISCOPAL ŞI MITROPOLITAN AL TOMISULUI (SEC. IV – XIV), EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, BUCUREŞTI 2006, 267 p..

Autori:  NELU ZUGRAVU.
 
       
         
  Rezumat:   Că în ultimii zece ani au apărut mai multe lucrări dedicate creştinismului din regiunea ponto-danubiană e un lucru îmbucurător; că multe dintre ele sunt rebuturi, e grav, dar aceasta nu poate fi surprinzător, de vreme ce, în ultimul timp, cu complicitatea unor universitari cu pretenţii, ajunşi peste noapte, din muzeografi şi cercetători fără orizont, profesori şi conducători de doctorat, se acordă cu o uşurinţă condamnabilă titluri ştiinţifice şi didactice fără niciun discernământ şi fără criterii ferme de calitate şi, în consecinţă, producţia de maculatură întrece orice închipuire. Printre apariţiile jalnice – o spunem de la început – se numără şi cea semnată de Nicolae V. Dură, profesor universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, asupra căreia ne propunem să stăruim mai jos. Nu există pagină din această culegere de texte la care să nu poată fi făcută o observaţie fie de natură ştiinţifică, fie de natură bibliografică, fie de datare, fie de terminologie, fie de limbaj etc. Ne-ar trebui mult spaţiu pentru a le discuta pe fiecare în parte.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă