Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2007  
         
  Articol:   RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE: MARTA SORDI, IMPERIULUI ROMAN ŞI CREŞTINISMUL. SCRIERI ALESE, ROMA, 2006, 552 P.(STUDII DE EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM 39) / MARTA SORDI, IMPERO ROMANO E CRISTIANESIMO. SCRITTI SCELTI, ROMA, 2006, 552 P. (STUDIA EPHEMERIDIS AUGUSTINIANUM 39).

Autori:  NELU ZUGRAVU.
 
       
         
  Rezumat:   Marta Sordi e o autoritate incontestabilă a cercetării creştinismului timpuriu. Lucrările sale Il cristianesimo e Roma (Bologna 1965) şi I cristiani e l’impero romano (Milano 1984) reprezintă contribuţii indispensabile oricărui istoric preocupat de problematica raporturilor dintre creştinism şi Statul roman, fapt care se reflectă şi în traducerile celei din urmă în engleză şi spaniolă. Prezenta culegere de studii, apărută prin grija mai multor discipoli sub egida Institutului patristic augustinian, adună scrieri ale învăţatei profesoare romane risipite prin diferite periodice şi volume colective. Ele arată un înalt profesionalism, o acribie exemplară, o inteligenţă sclipitoare în interogarea surselor, o metodă perfectă; de aici, bogăţia ideatică şi nuanţările suptile şi greu contestabile formulate pe seama unor aspecte de istorie a creştinismului care au generat o literatură bogată şi puncte de vedere divergente, contradictorii. Este dificil să le prezentăm pe toate, de aceea în nota de faţă ne vom referi doar la câteva dintre ele.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă