Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2001  
         
  Articol:   RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI - UDITA CĂLUŞER, EPISCOPIA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA, CONTRIBUŢII MONOGRAFICE.

Autori:  NICOLAE GUDEA.
 
       
         
  Rezumat:  O carte recent apărută despre Episcopia română Unită de Oradea ne-a atras atenţia. Ea se înscrie parţial pe linia mai veche a istoriografiei greco-catolice orădene (singura eparhie greco-catolică despre care există încercări monografice repetate), dar iese din această linie prin felul nou, inedit în care a fost concepută. Cartea a apărut în acelaşi timp cu cărţile lui Remus Câmpeanu (despre intelec-tualitatea, respectiv despre elitele româ-neşti din Transilvania, în prima fază aproape exclusiv greco-catolice!) contri-buind împreună cu ele la crearea unei imagini mai bune despre aceste elite şi aceşti intelectuali din Părţile Ungurene, respectiv dând o imagine mai bună rolului Bisericii Române Unite. De aceea ne-am permis să facem câteva remarci în legătură cu cartea fără pretenţie că am recenzat-o la modul propriu-zis.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă