Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
  Articol:   PRIESTERBILDUNG IN DER RUMÄNISCHEN UNIERTEN KIRCHE / EDUCAŢIA PREOŢILOR ÎN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ.

Autori:  ERNST CHRISTOPH SUTTNER.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul de faţă oferă o analiză asupra educaţiei preoţilor în Biserica Română Unită (Greco-Catolică) din perspectiva identităţii sale liturgice. Unirea ortodocşilor români din Transilvania cu Biserica Romei a marcat între altele începutul formării teologice universitare. Candidaţii români la preoţie au putut studia în cele mai importante universităţi catolice din Roma sau Viena, însă formarea lor s-a realizat în spiritul Contra-Reformei, ceea ce a influenţat puternic instituţiile de învăţământ teologic întemeiate mai târziu în Transilvania. Aceasta a antrenat începutul unor transformări, pe măsură ce greco-catolicii au avut tot mai mult acces la educaţia teologică în mediul latin. În paralel, în timpul mişcărilor naţionale din secolele XIX şi XX, în calitate de promotor al acestei mişcări, clerul greco-catolic român a înlocuit tradiţia bisericească bizantină ca formă de identitate cu spiritul naţional român. Ca o consecinţă a acestor două procese Biserica Greco-Catolică Română s-a latinizat treptat şi, după căderea comunismului, căutarea identităţii a devenit o problemă de alegere între tradiţia bizantină originară şi actualele forme de pietate latine sau latinizate.

Cuvinte cheie: învăţământ clerical, tradiţie bizantină, contra-reformă, teologie tridentină, identitate greco-catolică, influenţă latină

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă