Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   OMUL PREDESTINAT (CHEMAT) SPRE ÎNDUMNEZEIRE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, el se aseamănă cu Dumnezeu, făcând parte din cetatea Domnului. Această imagine, acest chip al omului care se aseamănă cu Creatorul a constituit un element principal în scrierile părinţilor de-a lungul întregii perioade patristice. Teologia care face referire la restabilirea chipului şi la asemănarea cu arhetipul dumnezeiesc se găseşte la baza nevoii de cunoaştere a omului, întâi de toate ca o creatură care este parte a creaţiei universale şi apoi ca o creatură care devine o persoană înzestrată cu raţiune, libertate, voinţă, suveranitate. Omul este recapitularea creaţiei, prin sinteza dintre materia văzută (ţărâna) şi dimensiunea sa nevăzută (sufletul).

Cuvinte cheie: faţă, arhetip, păcatul originar, logos, genos, fiinţă umană, microcosmos, colectare, cădere.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă