Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   TITLUL DE THEOTOKOS ÎN SCRIERILE SFINŢILOR PĂRINŢI ÎN SEC. IV-V.

Autori:  REMUS FLORIN BOZÂNTAN.
 
       
         
  Rezumat:  Autorul acestui articol vizează a trece în revistă felul în care apare titlul de Theotokos în scrierile sfinţilor părinţi ai veacurilor IV-V, epoca de aur a patristicii. În această perioadă, reflecţia mariologică s-a centrat asupra a mai multe puncte, cum ar fi fecioria Mariei in partum şi post partum, sfinţenia sa, titlul ei de Theotokos. În mod succint, articolul tratează despre mariologia sfântului Atanasie, a sfântului Vasile cel Mare, a sfântului Grigore de Nyssa, a sfântului Grigore de Nazianz, a sfântului Ioan Gură de Aur.

Cuvinte cheie: Theotokos, Maria, mariologie, Atanasie, Vasile cel Mare, Grigore de Nyssa, Grigore de Nazianz, Ioan Gură de Aur
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă