Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
  Articol:   VIAŢA CĂLUGĂREASCĂ, TRĂIRE PLENARĂ A SENSULUI VIEŢII.

Autori:  ELISABETA SÎNGEORZAN.
 
       
         
  Rezumat:  Persoana consacrată reflectă o strălucire a iubirii, căci, prin credincioşia faţă de taina calvarului, ea îşi mărturiseşte credinţa întru iubirea Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt şi trăieşte din aceasta. Asemeni celor trei apostoli la schimbarea la faţă, persoanele consacrate ştiu din experienţă că viaţa lor nu este întotdeauna luminată de avântul sensibil care le face să strige: „Bine ne este nouă aici” (Mt 17,4). Cu toate acestea, este o viaţă atinsă de mâna lui Cristos, atinsă de glasul său, susţinută de harul său: „Ridicaţi-vă, nu vă temeţi!”. Această îmbărbătare a Învăţătorului se adresează în mod evident fiecărui creştin, însă este valabilă cu atât mai mult pentru aceia care au fost chemaţi să lase totul, să rişte totul pentru Cristos. Chemarea la viaţa consacrată, în perspectiva vieţii creştine întregi, în pofida renunţărilor şi încercărilor sale, sau mai degrabă datorită acestora, este calea luminii aşezată în sfeşnic pentru a-i lumina pe toţi cei din preajmă.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă