Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2021  
         
  Articol:   DE LA ENCICLICA LAUDATO SI LA ENCICLICA CU TOȚII FRAȚI. O PERSPECTIVĂ ASUPRA SPIRITUALITĂȚII ȘI ETICII SOCIALE / DALL’ENCICLICA LAUDATO SI ALL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI. UNA PROSPETTIVA SULLA SPIRITUALITÀ E L’ETICA SOCIALE.

Autori:  PETER SCHALLENBERG.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/theol.cath.2021.07

Published Online: 2021-12-15
Published Print: 2021-12-30
pp. 155-168

VIEW PDF

FULL PDF

De la Enciclica Laudato si la Enciclica Cu toții frați. O perspectivă asupra spiritualității și eticii sociale. Eseul începe prin a arăta că este fundamental pentru întreaga gândire creștină – și de asemenea, și pentru etica socială creștină – să se raporteze la o semnificație mai profundă primită de la Dumnezeu în mod pasiv. Plecând de la acest Logos, gândirea etică socială creștină încearcă să transmită modul de a construi o civilizație sau o societate a capitalismului integral și uman al cărei principiu interior de construcție îl reprezintă iubirea. Această receptare a sensului și iubirii – pentru a i se permite să iubească – are loc în închinarea liturgică, așa cum autorul susține împreună cu Romano Guardini; aici iubirea absolută a lui Dumnezeu e primită pentru prima dată, e garantată ca fiind un dar de nerevendicat, dar totuși profund vital. Liturghia concentrează, precum o lupă, experiența unei libertăți superioare a ființei umane de a face binele în fața unei iubiri superioare, în fața iubirii absolute, în fața lui Dumnezeu. Din această perspectivă, liturghia reprezintă libertatea de a face binele mai bine, mai frumos. Din acest punct de pornire, toate activitățile umane nu doar că primesc o latură tehnică-instrumentală și orientată spre eficiență, dar sunt profund orientate spre atingerea unor valori superioare și prin urmare autorul poate afirma: Cultura crește dintr-un cult. De aici el arată cum o cultură a legii și eticii se dezvoltă din simpla natură a omului la credința într-un Dumnezeu personal. În această perspectivă, legea și moralitatea sunt formulări ale sensului primordial așezat de Dumnezeu în rațiunea umană naturală – logosul – și slujesc la formarea unei lumi favorabile vieții și vrednice de ființele umane. Aceasta subliniază în mod particular spațiul pentru acțiunea politică, care joacă un rol proeminent mai ales în enciclicile Papei Francisc Laudato si și Fratelli tutti. În aceste enciclici, autorul critică într-o primă instanță paradigma tehnocratică în care acțiunea umană este redusă la chestiuni legate de posibilități tehnice și eficiență, dar în care semnificația mai profundă a acțiuni umane este ascunsă. Plecând de la parabola fiului risipitor și a bunului samaritean, proeminentă mai ales în Fratelli tutti, autorul dezvoltă măsura în care o persoană trebuie să se convertească mai întâi la Logosul întrupat, Cristos, pentru a putea să perceapă Logosul insuflat în om și în lume, în gândirea și acțiunea politică. Aici e locul în care autorul vede specificul eticii sociale creștine ca fiind etica instituțiilor și a capitalismului inclusiv, așa cum a fost dezvoltat în enciclicile Papei Francisc: Orientarea statului, a societății și a economiei spre atingerea unor valori superioare, a Logosului trimis de Dumnezeu în lume.

Cuvinte-cheie: Papa Francisc, Fratelli Tutti, Romano Guardini, Liturghie și Etică, Etica Socială, Personalismul, Umanismul integral, Critică a tehnocrației
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă