Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2021  
         
  Articol:   ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ÎNTRE NICEISM ȘI ARIANISM ÎN SECOLUL AL IV-LEA / L’INCARNATION DU VERBE DE DIEU ENTRE NICEISME ET ARIANISME AU IVe SIECLE.

Autori:  LUCIAN DÎNCĂ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/theol.cath.2021.04

Published Online: 2021-12-15
Published Print: 2021-12-30
pp. 75-103

VIEW PDF

FULL PDF

Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu între niceism și arianism în secolul al IV-lea. Întruparea Cuvântului este principala temă dezbătută de sfântul Atanasie al Alexandriei în toată opera sa teologică și dogmatică. În primul rând, teologia întrupării are o conotație anti-păgână, deoarece păgânii iau în derâdere teologia creștinilor cu privire la întruparea Cuvântului divin, și, în al doilea rând, episcopul alexandrin dezvoltă tema întrupării împotriva arienilor care negau divinitatea Fiului și propovăduiau o doctrină creaționistă cu privire la Cristos. Între niceism și arianism, teologia întrupării a cunoscut în secolul IV diferite forme de expresie teologică, începând cu arienii, adepții lui Arie, până la neo-arienii reinventați de Aetius și Eunomie, trecând prin teologia homeenilor, care propovăduiau o asemănare existentă între Fiul și Tatăl, pentru a culmina cu teologia homoiousienilor, cei care se apropiau cel mai tare de dogma Crezului nicean și care, în cele din urmă, vor îmbrățișa niceismul. Capadocienii folosesc, în teologia întrupării, intuițiile și argumentele lui Atanasie pentru a se opune oricărei învățături care ar contrazice sau nega dogma niceană cu privire la homoousion, adică dogma deoființimii Fiului cu Tatăl, care susține că Fiul este Dumnezeu în egală măsură cu Tatăl.

Cuvinte-cheie: întrupare, Treime, dogmă, homeism, niceism, homoousianism, arianism, Atanasie, conciliu, substanță, deoființă, erezie, teologie, ortodoxie, Cuvânt, Fiu, Tată
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă