Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2021  
         
  Articol:   BEATIFICAREA EPISCOPILOR ROMÂNI UNIȚI, ÎN LUMINA TEOLOGIEI MARTIRIULUI / LA BEATIFICAZIONE DEI VESCOVI ROMENI UNITI, ALLA LUCE DELLA TEOLOGIA DEL MARTIRIO.

Autori:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/theol.cath.2021.03

Published Online: 2021-12-15
Published Print: 2021-12-30
pp. 57-74

VIEW PDF

FULL PDF

Beatificarea episcopilor români uniți, în lumina teologiei martiriului. Biserica lui Cristos îndeplinește trei funcții în istoria mântuirii: μαρτυρια - martiria, λειτουργια - leiturgia și διακονια - diakonia. Mărturisirea credinței, martiria, este o misiune fundamentală încredințată Bisericii, care se exercită prin predicarea Evangheliei (Matei 28:19), transmiterea și explicarea Logosului, trăirea credinței și apărarea ei de dușmani interni (schisme, polemici etc.) sau externi (erezii și persecuții). Încă din vremurile apostolice și ale creștinismului antic, martyria s-a au realizat prin mărturisirea credinței întărită de rezistența în fața persecuție și de radicalitatea jertfei vieții, începând cu Sfântul Ștefan, trecând prin lungul șir de martiri din toate timpurile, iar în 1623, prin martiriul Sfântului Arhiepiscop Iosafat pentru unitatea Bisericii, din acest moment, Bisericile Unite mărturisind, cu prețul sângelui vărsat, credința și misiunea încredințate de Iisus ca toți să fie una (Ioan 17:20). În timpul persecuțiilor din secolul al XX-lea, Biserica Română Unită a scris o pagină glorioasă în teologia martiriului, construind Biserica, împodobindu-se cu coroana martiriului, beatificarea martirilor pentru restabilire unității Bisericii deschizând o nouă etapă în istoria și misiunea creștinismului contemporan.

Cuvinte-cheie: beatificare, Biserică, catolicism, greco-catolicism, martiriu, teologie, unitate
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă