Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2021  
         
  Articol:   CULTUL SERVILOR LUI DUMNEZEU EPISCOPI MARTIRI ROMÂNI: ÎNTRE DREPT CANONIC ȘI LITURGIE / IL CULTO DEI SERVI DI DIO VESCOVI MARTIRI ROMENI: FRA DIRITTO CANONICO E LITURGIA.

Autori:  WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/theol.cath.2021.02

Published Online: 2021-12-15
Published Print: 2021-12-30
pp. 33-56

VIEW PDF

FULL PDF

Cultul servilor lui Dumnezeu episcopi martiri români: între drept canonic și liturgie. În ultima zi a călătoriei sale apostolice în România (31 mai - 2 iunie 2019), Sfântul Părinte Papa Francisc, în exercitarea propriilor competențe canonice, a beatificat șapte episcopi greco-catolici români morți in odium fidei în închisorile comuniste. Prin proclamarea formulei de recunoaștere a martiriului acestor episcopi, ei sunt recunoscuți oficial ca și martiri ai Bisericii lui Cristos, și ca atare, conform disciplinei canonice în vigoare, se pot bucura de celebrarea unui cult public de venerare. Sărbătoarea lor găsește un loc stabil în calendarul liturgic al Bisericii Greco-Catolice, 2 iunie, iar cultul public reglementat deopotrivă de dreptul comun și dreptul particular al Bisericii devine o constantă liturgică ce manifestă caracterul particular al acestor servi ai lui Dumnezeu. Pornind de la această premisă canonică și liturgică, studiul de față încercă să evidențieze câteva elemente semnificative cu privire la cultul liturgic al acestor martiri. Astfel sunt luate în considerare o serie de realități disciplinare care, plecând de la elementele istorice ale cultului sfinților, evidențiază mai apoi unele aspecte particulare pe care procedura actuală de declararea a martiriului servilor lui Dumnezeu le impun pentru a reglemente cultul public al acestora.

Cuvinte-cheie: cult divin, venerare, Servi ai lui Dumnezeu, martiri, liturgie, texte liturgice, fericit, cauza de beatificare, persecuție
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă