Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2020  
         
  Articol:   TEMA JUDECĂŢII (ÎNFRICOŞĂTOARE) ÎN LITURGIA UNEI BISERICI CATOLICE ORIENTALE. ÎNCERCARE DE LECTURĂ A IMNOGRAFIEI PROPRII DUMINICII LĂSATULUI SEC DE CARNE DIN PERSPECTIVA RECEPTĂRII CONCILIULUI VATICAN II ÎN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ. / IL TEMA DEL (TEMIBILE) GIUDIZIO NELLA LITURGIA DI UNA CHIESA CATTOLICA ORIENTALE. UN TENTATIVO DI LETTURA DELL’INNOGRAFIA PROPRIA ALLA DOMENICA DI CARNEVALE NELLA PROSPETTIVA DELLA RICEZIONE DEL CONCILIO VATICANO II NELLA CHIESA RUMENA UNITA / LE THEME DU (TERRIBLE) JUGEMENT DANS LA LITURGIE D’UNE EGLISE CATHOLIQUE ORIENTALE. ESSAI D’UNE LECTURE DE L’IMNOGRAPHIE PROPRE AU DIMANCHE GRAS DANS LA PROSPECTIVE DE LA RECEPTION DU CONCILE VATICAN II DANS L’ÉGLISE ROUMAINE UNIE..

Autori:  SIMONA ŞTEFANA ZETEA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/theol.cath.2020.08

Published Online: 2020-12-30
Published Print: 2019-12-30
pp. 185-227
VIEW PDF: FULL PDF

ABSTRACT: Abordarea temei judecăţii în duminica lăsatului sec de carne în ritul bizantin presupune o viziune în general negativă dacă nu de-a dreptul înfricoşătoare asupra realităţilor ultime şi asupra lui Dumnezeu însuşi. Autoarea propune o reflecţie asupra oportunităţii aducerii sale la zi în dinamica receptării conciliului Vatican II în contextul Bisericii greco-catolice din România, ţinând seama de progresul studiilor biblice, dezvoltarea teologică, evoluţia viziunilor pedagogice etc.

Key words: escatologie, Biserica română unită greco-catolică, receptarea conciliului Vatican II, liturgie, judecata de apoi, frică, speranţă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă