Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2017  
         
  Articol:   PREMISE PENTRU O ABORDARE LINGVISTICĂ A TEXTULUI SFINTEI SCRIPTURI. VALENŢELE LIMBAJULUI CREDINŢEI CA ACT CREATOR / PREMESSE PER UN APPROCCIO LINGUISTICO AL TESTO DELLA SACRA SCRITTURA. LE VALENZE DEL LINGUAGGIO DELLA FEDE VISTO COME ATTO CREATORE.

Autori:  MIRONA BENCE-MUK.
 
       
         
  Rezumat:  Premise pentru o abordare lingvistică a textului Sfintei Scripturi. Valenţele limbajului credinţei ca act creator. Articolul de faţă îşi propune să certifice validitatea premiselor lansate de filosofia limbajului, aşa cum a fost ea teoretizată de-a lungul timpului de Aristotel, Humboldt, Hegel și, ulterior, de Eugeniu Coşeriu, utilizând ca suport demonstrativ şi aplicativ textul biblic. Prin intermediul tezelor sale integraliste cu privire la limbaj, respectiv la natura creativă a limbajului, Coşeriu recunoaşte tridimensionalitatea cuvântului (ἐνέργεια- enérgeia, δύναμις-dynamis, ἔργον-ergon), afirmată în prealabil de Aristotel, şi ne deschide calea spre posibile nuanţări, prin intermediul unor aplicaţii inedite ale acesteia. Vom recurge la textul Sfintei Scripturi deoarece se dovedeşte a fi sursa primordială în demonstrarea a ceea ce Aristotel numeşte modul «de a-fi-în-potenţă» şi de «a-fi-ca-act» al fiinţei, prin forţa limbajului.

Cuvinte-cheie: ἐνέργεια-enérgeia, δύναμις-dynamis, cuvânt, limbaj, discurs, lingvistică integrală, mister, «universul de discurs al credinţei», act creator, «Verbum».
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă