Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2017  
         
  Articol:   ELEMENTE ESCATOLOGICE PREZENTE ÎN RITUL BIZANTIN AL ÎNMORMÂNTĂRII / ELEMENTI ESCATOLOGICI PRESENTI NEL RITO BIZANTINO DELLE ESEQUIE.

Autori:  AUREL RUS.
 
       
         
  Rezumat:  În acest studiu - Elemente escatologice prezente în ritul bizantin al înmormântării - mi-am propus, cu ajutorul textelor liturgice, să evidenţiez aspectele fundamentale ale escatologiei prezente în ritualul bizantin al înmormântării şi să identific elementele escatologice principale. Aşadar, mi-am oprit atenţia asupra principalelor teme escatologice pe care textul înmormântării le propune, şi anume: Moartea, Fericirea veşnică (Raiul), Iadul, Parusia şi Judecata. Firul central al articolului este intenţia de a redescoperi bogăţia expresiilor liturgice ce pun în lumină aspectele esenţiale ale realităţii escatologice, expresii profunde şi existenţiale prin care oficiul bizantin al înmormântării descrie momente de durere, de moarte şi de speranţă a vieţii veşnice.

Cuvinte-cheie: Biserică, teologie, eshatologie, înmormântare, ritul-bizantin, moarte, Rai, Iad, parusia, veşnicie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă