Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2014  
         
  Articol:   ŞTIINŢA ŞI CREDINŢA ÎN DIALOGUL DESPRE CELE DOUĂ MARI SISTEME ALE LUMII AL LUI GALILEO.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Ştiinţa şi credinţa în Dialogul despre cele două mari sisteme ale lumii al lui Galileo. Obeictul acestui articol este una dintre cele mai importante lucrări ale lui Galileo, Dialogul despre cele două mari sisteme ale lumii. Această capodoperă prezintă vastele cunoştinţe ale autorului cu privire la sistemele ptolemaic şi copernican. Pe parcursul lucrării, autorul foloseşte o argumentaţie complexă şi incitantă, care implică filosofia, teologia, ştiinţa, retorica şi credinţa; cu toate acestea, totuşi, el reuşeşte să dea sens unor preocupări antropologice şi existenţiale. Articolul se concentrează pe cercetarea textelor referitoare la experienţa umană, mai cu seamă la cele din domeniul poeziei şi al miturilor, care pot ajuta la stabilirea unui teren comun pe care credinţa şi ştiinţa să poată interacţiona. Folosind aceste texte şi lăsându-se captivat de plăcerea lecturii, autorul articolului a reuşit să extragă pasaje care ne duc în lumea emoţiilor umane, a râsului, surprizei, perplexităţii, precum şi reflecţii care, prin investigaţii spirituale, ne ajută să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine şi lumea din jur. Articolul e împărţit în şase capitole. Primul se ocupă cu temele existenţiale ale Dialogului, care formează terenul de reflecţie asupra relaţiei dintre ştiinţă şi credinţă. Al doilea cuprinde consideraţii despre cum a abordat Galileo subiectul dificil al adevărului, cu multiplele sale sensuri. Al treilea se referă la modul în care Galileo a văzut unitatea dintre natură şi creatorul ei. Al patrulea tratează subiectul principal al articolului: imaginaţia. Al cincilea încearcă o privire asupra relaţiei dintre diferilele discipline care pot să arunce o lumină nouă asupra modului în care ştiinţa se poate apropia de credinţă. În sfârşit, al şaselea capitol descrie modul în care Galileo a abordat relaţia dintre autorităţile ştiinţei şi cele ale Bisericii.

Cuvinte-cheie: cele două mari sisteme ale lumii, filosofie, teologie, ştiinţă, retorică, credinţă, antropologie, mituri, poezie, imaginaţie.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă