Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2014  
         
  Articol:   UNELE CONSIDERAŢII REFERITOARE LA APLICAREA JUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM ÎN CCEO.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Unele consideraţii referitoare la aplicarea Jus Publicum ecclesiasticum în CCEO. Principiul referitor la Libertas Ecclesiae a fost formulat cu intenţia de a se asigura că Biserica are libertatea de acţiune, care să îi permită să acţioneze în lume pentru mântuirea sufletelor; acest principiu este prezent în Codul de Drept Canon din Biserica latină şi Codul Canoanelor Bisericilor Orientale în diferite moduri. Acesta demonstrează pe de o parte, grija şi sensibilitatea Legislatorului faţă de respectarea fidelă a tradiţiilor şi izvoarelor disciplinare ale celor două codificări, în timp ce pe de altă parte, Legislatorul acordă o atenţie deosebită circumstanţelor particulare în care Biserica interacţionează în diferite contexte cu orânduirea civilă. Articolul încearcă o abordare a principiului Libertas Ecclesiae în codificarea canonică orientală în special în domenii sensibile, cum ar fi personalitatea juridică a Bisericii şi a Scaunului Apostolic. Apoi, a fost analizată referinţa faţă de jus pubblicum ecclesiasticum aşa cum este el precizat în can. 98 CCEO referitor la puterea patriarhului şi Arhiepiscopul Major de a încheia acorduri cu autorităţile civile. Aceste drepturi şi privilegii pe care Legislatorul suprem a vrut să le recunoască patriarhilor orientali tocmai datorită propriilor lor demnităţi, ar putea, în viitor, să fie extinse în contexte specifice şi în Biserica latină.

Cuvinte-cheie: libertas Ecclesiae, personalitate morală, drept public ecleziastic, convenţii, patriarh, Biserică particulară.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă