Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1-2 din 2012  
         
  Articol:   DUALISMUL CARTEZIAN - O ECUAŢIE FĂRĂ SOLUŢIE? / CARTESIAN DUALISM: AN UNRESOLVED EQUATION?.

Autori:  ROBERT LAZU.
 
       
         
  Rezumat:  

Studiul expune problematica dualismului cartezian insistând asupra dezbaterii pe care a suscitat-o în contextul filosofiei moderne, evidenţiindu-se ideile-cheie ce se află la originea unei problematici intens aprofundate în domeniul „filosofiei minţii”. Este discutată motivaţia metafizico-teologică invocată de René Descartes, cu referire specială la disputele teologice din secolele XVI-XVII când, după al cincilea Conciliu de la Lateran (1512-1517), problema existenţei lui Dumnezeu sau cea a nemuririi sufletului au fost abordate insistent într-o perspectivă pronunţat raţionalistă. Corespondenţa lui Descartes cu prinţesa Elizabeta a Boemiei este, de asemenea, analizată, reliefându-se aporiile insolvabile suscitate de dualismul cartezian.

Cuvinte cheie: Descartes, dualism, trup, suflet, minte, conciliul lateran, glanda pineală, konarion, spirite animale, pasiuni

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă