Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   SUNT RĂNITĂ DE IUBIRE. DORINŢA NEPOTOLITĂ A MIRESEI DUPĂ UNIREA CU MIRELE EI LA SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, IN CANTICUM CANTICORUM.

Autori:  LIVIU PETCU.
 
       
         
  Rezumat:  Unul dintre cele mai interesante exerciţii incluse în Cântarea Cântărilor caracterizează tripticul provocator al Sfântului Grigorie asupra rănii din dragoste în omilia a patra, a doisprezecea şi a treisprezecea. În cea mai laborioasă analiză a acestei teme, omilia a patra prezintă săgeata ca imagine trinitariană explicită. Arcaşul este iubirea (αγαπη), ulterior identificată cu Dumnezeu, iar săgeata însăşi este Fiul, Singurul Născut. Vârful săgeţii (credinţa) care are trei ramuri, este cufundat şi înmuiat în Duh. Mireasa strigă, „Sunt rănită din iubire”, şi este imediat imersată într-un context apofatic, indicat de expresii şi imagini oximoronice ale uniunii. Utilizarea unui oximoron, cum ar fi „frumoasă rană” şi „dulce lovitură”, reprezintă o figură de stil pe care Capadocienii o utilizează în toate Omiliile. Este io expresie literară cheie a teologiei sale apofatice, care serveşte pentru a indica o uniune dincolo de accesul raţiunii discursive. Aici, uniunea este exprimată în limbajul intimităţii trinităţii. Această descriere a uniunii este într-adevăr extraordinară, pentru că mireasa este introdusă în dinamica Treimii. Într-un gest logofatic subtil, mireasa se adresează apoi fiicelor Ierusalimului. Această manifestare are un profund efect asupra însoţitoarelor miresei.

Cuvinte cheie: mireasă, dorinţă nesăţioasă, unire, mire, rănit de dragoste, Grigorie de Nyssa, teologie apofatică, Treime, Cântarea Cântărilor

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă