Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   CARTEA ÎN SCRISORILE LUI ENEA SILVIO PICCOLOMINI ŞI MARSILIO FICINO.

Autori:  ANDREEA MÂRZA.
 
       
         
  Rezumat:  Cercetarea din studiul de faţă are ca punct de plecare cartea tipărită pe parcursul secolului al XV-lea, adică incunabulul. Cei doi autori care ne-au atras atenţia şi care sunt motivul articolului sunt Enea Silvio Piccolomini şi Marsilio Ficino, importanţi reprezentanţi ai Renaşterii italiene. Activitatea lor a fost urmărită pornind de la scrisorile păstrate în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj în cele două incunabule, cel care cuprinde scrisorile lui Piccolomini din anul 1496, iar cel al lui Ficino din anul 1497. Ambele lucrări se numesc Epistolae familiares, aşa cum reiese din colofon-ul volumelor. Această cercetare aduce în prim plan scrisorile care au ca temă principală „cartea”: cereri de carte, achiziţionarea lor, noutăţi bibliografice ale epocii etc., lăsând la o parte celelalte subiecte dezbătute. Ţinând locul presei şi ajutând la răspândirea informaţiilor în diferite părţi ale continentului, corespondenţa celor două personalităţi cu diferiţi contemporani (cardinali, împăraţi, învăţaţi sau prieteni) dovedeşte preocupările lor pentru cuvântul scris, volumele, traducerile sau diferitele interpretări atestând acest fapt.

Cuvinte cheie: Enea Silvio Piccolomini, Marsilio Ficino, cărţi, scrisori, incunabule, cerere, achiziţie, noutate, presă, răspândire.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă