Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   BOTEZUL ŞI ISPITIREA LUI ISUS, FRONTISPICIUL UNEI MISIUNI.

Autori:  SIMONA ŞTEFANA ZETEA.
 
       
         
  Rezumat:  Fragmentele evanghelice privind botezul şi ispitirea lui Isus ar putea fi socotite drept fontispiciul misiunii sale de mântuire dat fiind faptul că ele presupun elemente cum ar fi proclamarea lui Isus drept Fiu al lui Dumnezeu şi recunoaşterea prezenţei Spiritului asupră-i. Locul pe care-l ocupă Ioan Botezătorul în acest context nu apare în concurenţă cu rolul pe care-l joacă Isus, misiunile lor convergând în unica lucrare a mântuirii, predicarea lor având ca punct comun chemarea la convertire dată fiind apropierea Împărăţiei lui Dumnezeu. Există o legătură între cele două episoade biblice, ceea ce este descoperit cu prilejul botezului fiind confirmat cu ocazia ispitirilor. Fără a nega istoricitatea acestor două episoade, vom recunoaşte în interpretarea pe care le-o dă Evanghelia reflecţia post-pascală a comunităţii creştine. Însă, ceea ce este esenţial dincolo de problema istoricităţii acestor două pasaje, este faptul de a stabili semnificaţia or teologică. Un prim aspect ce se cere sbliniat în acest sens ar fi acela al comuniunii lui Isus cu poporul său în botez: Isus, care nu avea trebuinţă de convertire, alege să se arate solidar cu poporul său (şi încă mai mult cu diferite categorii marginalizate ale acestuia), cerând botezul de la Ioan. Din aceeaşi perspectivă, episodul ispitirii ar putea apărea ca o reiterare a istoriei lui Israel, o veşnică confruntare cu ispita, un lund drum prin pustiu, o neîncetată căutarea a Ţării promise. Răsturnând alegerea poporului său, Isus alege în momentul botezului şi în cel al ispitelor calea ascultării în raport cu voinţa Tatălui şi împlinirea lucrării de mântuire potrivit planului său, fără a se pângări cu vreo concupiscenţă sau dorinţa de putere pământească şi, mai cu seamă, fără a cădea la înţelegere cu Satana. Aceste două pasaje sunt bogate în semnificaţii antropologice, cristologice şi ecleziologice.

Cuvinte cheie: Isus, Ioan, botez, ispită, mântuire, răscumpărare, convertire
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă