Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
  Articol:   ÎNCEPUTURILE UNEI IDENTITĂŢI - „HOSSU DE MILAŞ”.

Autori:  VALER HOSSU.
 
       
         
  Rezumat:  Episcopul Iuliu Hossu iese în evidenţă ca o figură legendară a istoriei poporului român. Devotamentul său în a lua parte la opera realizării şi întăririi statului naţional unitar şi a apăra Biserica unită înaintea adversităţii regimurilor politice oprimante sau totalitare îl pune în lumină ca pe o personalitate ecleziastică de excepţie. În el s-au împletit trăsăturile unui atlet al lui Cristos cu cele ale unui luptător naţional. Apostolatul său a fost rodul unei moşteniri spirituale şi de caracter din lanţul genealogic a două familii vechi. Cea dintâi, militară şi nobilă, Hossu de Milaş, a acţionat în contextul cinvilizaţiilor răscolite fără încetare de războaie. Cealaltă, numită Lungu, a rămas credincioasă preoţiei, emancipându-se în zona Câmpiei Trasilvaniei sub luminile Blajului şi cele ale Romei. Sinteza „dinastică” a celor două tije – pe care autorul o dezvoltă în acest studiu – a propulsat în centrul luptei pentru Sionul Românesc, care, pentru episcopul Iuliu Hossu reprezenta, simultan, Naţia şi Biserica, o nouă identitate: Hossu de Milaş, o dinastie emblematică de intelectuali români.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă