Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2007  
         
  Articol:   ECLEZIOLOGIILE DIFERITE ŞI O ÎNŢELEGERE DIFERITĂ A HOTĂRÂRILOR FLORENTINE ÎN SINODUL KIEVEAN ŞI LA ROMA SUNT CAUZELE PRINCIPALE ALE EŞECULUI AŞA-NUMITEI UNIRI DE LA BREST / VERSCHIEDENE EKKLESIOLOGIEN UND EIN GEGENSÄTZLICHES VERSTÄNDNIS VON DEN BESCHLÜSSEN DES FLORENTINUMS IN DER KIEVER SYNODE UND IN ROM SIND HAUPTURSACHEN FÜR DAS SCHEITERN DER SOGENANNTEN BRESTER UNION.

Autori:  ERNST CHRISTOPH SUTTNER.
 
       
         
  Rezumat:  Articolul surprinde aspectele ecleziologice ale unirii de la Brest (1595/96), aşa cum au fost ele privite de către cele două părţi implicate: rutenii din regatul polono-lituanian şi Curia romană. Modelul de uniune – cel al conciliului de la Ferrara – Florenţa a fost interpretat în mod diferit la Kiev şi la Roma. Pe de o parte, clerul rutean din mitropolia kieveană a văzut unirea ca pe o reluare a comuniunii între două comunităţi despărţite, acceptînd autoritatea pontifului roman conform principiului florentin, al primatului papal conferit de tradiţie; pe de altă parte, Roma a adoptat în acest demers viziunea trindentină, văzând Biserica ruteană ca pe un grup de comunităţi aflate în schismă datorită propriilor erori, a căror corectare a devenit o condiţie a unirii. În cadrul aceleiaşi concepţii ecleziologice, Roma a perceput unirea rutenilor ca pe o înglobare a acestor comunităţi în Biserica latină – percepută ca universală - ceea ce a atras după sine impunerea în noua Biserică unită a autorităţii directe a pontifului roman, ca autoritate patriarhală. Aceste două viziuni ecleziologice diferite au dus în cele din urmă la unirea mitropoliei kievene cu Roma, cu preţul rupturii acesteia de ortodoxie.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă