Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   RECENZII - NIKOLAUS NETZHAMMER, IN VERBO TUO. RAYMUND NETZHAMMEMER O.S.B. ARHIEPISCOP DE BUCUREŞTI. 1905 – 1924. TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE ALINA SOROCEANU (BERLIN). EDITURA ARHIEPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE DE BUCUREŞTI (BUCUREŞTI) 2003, 170 P..

Autori:  NICOLAE GUDEA.
 
       
         
  Rezumat:  Apariţia acestei cărţi (paralel şi în continuare altor cărţi) despre arhiepiscopul Raymund Netzhammer apare aproape ca o surpriză. Spun surpriză, pentru că numele şi opera lui, deşi citate copios de cei preocupaţi de istoria creştinismului antic din Drobogea, lipsesc din enciclopediile româneşti şi mai ales din aşa zisul dicţionar al istoricilor români (Enciclopedia istoriografiei româneşti. Coordonator Ştefan Ştefănescu. Bucureşti 1978) şi străini (despre România şi istoria ei). Trebuie deci să mulţumim arhiepiscopului romano-catolic de Bucureşti dr. Ioan Robu care, cu prilejul aniversării a 180 de ani de la înfiinţarea arhiepiscopiei romano-catolice de Bucureşti (1883), a invitat pe nepotul de frate al arhiepiscopului R. Netzhammer (autorul cărţii prezentate aici) să alcătuiască o comunicare despre arhiepiscopul R. Netzhammer. Comunicarea a fost ţinută, dar apoi s-a transformat în carte. Un exemplar din această carte a ajuns şi la Biblioteca Facultăţii de Teologie Greco-Catolică a universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi m-am simţit obligat să-i fac o scurtă prezentare. Trebuie să mărturisesc însă că am făcut această prezentare fără să cunosc nici lucrările dedicate arhiepiscopului R. Netzhammer (nici cea de la München în limba germană - 1995-1996 - nici ediţia ei românească – 2004) aşa cum nu am cunoştinţă nici de întreaga opera sa.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă