Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   CREŞTINISMUL DACO-ROMAN ÎN ISTORIOGRAFIA GRECOCATOLICĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ / IL CRISTIANESIMO DACO-ROMANO NELLA STORIOGRAFIA GRECO-CATTOLICA ROMENA MODERNA E CONTEMPORANEA.

Autori:  NICOLAE GUDEA.
 
       
         
  Rezumat:  Creştinismul daco-roman în istoriografia grecocatolică modernă şi contemporană. Cu scopul de a publica o nouă ediţie a cărţii sale dedicată creştinismului daco-roman (Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice. Oradea 1988) autorul a elaborat, elaborează şi va elabora o serie de capitole din viitoarea lucrare. Unul dintre aceste capitole este dedicat parcursului istoriografic al subiectului, în care se analizează evoluţia despre originea, vechimea şi valoarea creştinismului daco-roman în istoriografia românească (greco-catolică, ortodoxă şi laică). Lucrarea de faţă se ocupă cu istoriografia greco-catolică (mediul academic de la Blaj), prima şi cea mai importantă istoriografie, cea care a stabilit liniile directoare ale cercetării domeniului. Este prezentată evoluţia concepţiei despre creştinismul daco-roman şi modul în care s-a susţinut originea şi dezvoltarea lui de către dascălii şi savanţii preiluminişti (secolul XVIII) şi apoi corifeii Şcolii Ardelene şi urmaşii lor până la epoca interbelică. Concluzia autorului este că, deşi a declanşat procesul de cercetare şi interpretare a creştinismului daco-roman istoriografia greco-catolică nu a reuşit să se menţină la nivelul cercetării domeniului atât în raport cu progresele din mediile academice din vestul Europei, cât şi în mediile laice din România.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă