Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   SEMINARUL GENERAL GRECO-CATOLIC DIN LVIV (LEMBERG) – CENTRU PRINCIPAL AL EDUCAŢIEI CLERULUI DIECEZAN UCRAINEAN DIN GALIŢIA AUSTRIACĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XIX – ÎNCEPUTUL SEC. XX / DAS GRIECHISCH-KATHOLISCHEN PRIESTERLICHE GENERALSEMINAR IN .

Autori:  YAROSLAV HLYSTIUK.
 
       
         
  Rezumat:  Seminarul General greco-catolic din Lviv (Lemberg) – centru principal al educaţiei clerului diecezan ucrainean din Galiţia austriacă în a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec. XX. Pentru clerul ucrainean problema unor instituţii de învăţământ corespunzătoare a fost întotdeauna actuală. Pe de altă parte, între clerul diecezan şi cel superior exista o diferenţă destul de mare atât în ce priveşte educaţia, cât şi în ce priveşte perspectivele. Clerul inferior se identifica cu proprii credincioşi ruteni (ucraineni). În condiţiile deznaţionalizării nobilimii ucrainene, aceşti clerici rămâneau singura elită a poporului ucrainean. După trecerea Galiţiei sub sceptrul Habsburgilor Bisericii greco-catolice i s-au oferit mai multe oportunităţi. Pentru majoritatea clerului diecezan al Galiţiei a fost deschis prin patenta imperială din 30 iunie 1783 Seminarul diecezan din Lemberg (numit din 1785 Seminarul general). Seminarul a constituit un tandem cu Facultatea de Teologie a Universităţii din Lemberg. În acest fel a apărut în mediul ucrainean al Galiţiei o nouă generaţie de clerici cu educaţie seminarială şi formaţie universitară.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă