Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2000  
         
  Articol:   APOSTOLATUL LAICILOR ÎN BISERICĂ (I). VOCAŢIA ŞI MISIUNEA LAICILOR ÎN BISERICĂ. / L’ APOSTOLATO DEI LAICI NELLA CHIESA (I). VOCAZIONE E MISSIONE DEI LAICI NELLA CHIESA.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Apostolatul este o dimensiune constitutivã a Bisericii, una dintre notele sale esenþiale pe care o mãrturisim în Crezul nostru, este un modus vivendi al creºtinismului ºi vocaþia fiecãrui botezat în Hristos. Conºtiinþa de a fi trimisã sã anunþe lumii Vestea cea Bunã a mântuirii, adicã de a fi apostolicã, aparþine Bisericii încã de la naºterea sa ºi a considerat apostolatul ca un dar al lui Dumnezeu fãcut prin Isus Hristos. Deºi nu i-a lipsit niciodatã aceastã conºtiinþã a apostolicitãþii sale, totuºi, de-a lungul istoriei ei, Biserica ºi-a manifestat-o cu intensitate variabilã ºi cu accentuãri diferite.

Conciliul Vatican II ºi-a propus ca obiectiv principal actualizarea apostolatului Bisericii pentru a-l adecva profundelor schimbãri din societate ºi pentru a gãsi noi modalitãþi apostolice potrivite noilor situaþii create în lume în urma fenomenului de secularizare. Noua ºi unitara viziune despre sine, ca popor al lui Dumnezeu, a dus Biserica Conciliului Vatican II sã distribuie în mod mai echitabil responsabilitãþile apostolatului între toþi membrii sãi, reliefând în mod deosebit responsabilitãþile laicilor care au fost cel mai puþin angajaþi pânã la acea vreme. Un întreg decret conciliar, Apostolicam actuositatem, se ocupã în mod special de aceastã problemã, însã acest aspect este tratat aproape în toate documentele Conciliului.

Vocaþia laicilor la apostolat îºi are rãdãcinile în participarea lor la întreita funcþie - preoþeascã, profeticã ºi împãrãþeascã - a lui Hristos, iar izvorul acestei participãri îl constituie taina botezului. Din participarea credincioºilor la viaþa Bisericii, ca ºi membrii ai poporului lui Dumnezeu, derivã misiunea laicilor în Bisericã ºi în lume.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă