Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   PREGĂTIREA PENTRU MOARTE ÎN CARTEA IEZUITULUI ISTVÁN TARNÓCZY, HOLTIG-VALÓ BARÁTSÁG [PRIETENIE PÂNĂ LA MOARTE] / PREPARATION FOR DEATH IN JESUIT ISTVÁN TARNÓCZY’S BOOK HOLTIG-VALÓ BARÁTSÁG [FRIENDSHIP THAT LASTS TILL DEATH].

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Culegerea de meditaţii şi rugăciuni a lui István Tarnóczy (1680, cu zece ediţii ulterioare), se adresează celor cu boli severe, celor care se pregătesc pentru moarte, dar în acelaşi timp devine o carte de căpătâi pentru cei care îi asistă pe suferinzi şi muribunzi. In convingerea vremii atingerea fericirii eterne depinde esenţial de posibilitatea unei „morţi bune”, condiţionată de însuşirea unei ars moriendi. Aceasta cuprinde examinarea conştiinţei, penitenţa, rugăciunea continuă, iertarea greşelilor semenilor şi un testament corect. Cei care asistă muribundul au un rol esenţial prin rugăciunile lor.

Cuvinte-cheie: pregătirea pentru moarte, asistarea suferinzilor, culegere de meditaţii, meditaţie, meditaţia iezuită din secolul XVII, literatura evlavioasă din secolul XVII
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă