Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
  Articol:   ERASMUS ŞI IDENTITATEA RENASCENTISTĂ .

Autori:  JAMES MCMAHON.
 
       
         
  Rezumat:  Erasmus és a reneszánsz identitás. Erasmus személyi identitásátönéletrajza tárta fel igazán; ennek megjelenése előtt igazi arca még az őt közelebbről ismerő 15–16. századi értelmiségi és egyházi emberek előtt is rejtve volt. Bár a katolikus egyházban pappá szentelték, Erasmus elsősorban nem papként határozta meg magát. Testi fogyatékosságát sem hangsúlyozta, bár komoly betegségekben szenvedett. Inkább humanistának, mint katolikus egyházi embernek mondta magát, de azért megjegyezte, hogy egyházát soha nem hagyná el. Nevéhez csatolta a Rotterdámi jelzőt, de nem csupán azért, hogy holland állampolgárságát hangsúlyozza vele, hiszen a holland mellett még angol, német, svájci, francia és más európai országok polgárának is vallotta magát. Erasmus édesapja valószínűleg pap volt, aki hosszantartó kapcsolatot tartott fenn Péter nevű fiútestvére édesanyjával. A korabeli Hollandiában az édes gyermekek saját nevük mellett édesapjuk nevét is viselték. Erasmus édesapját Gerardnak, testvérét Peter-Gerardnak nevezte, egy későbbi pápai levél pedig Erasmust Roger-Gerardként említi. Jelen dolgozat saját levél-hagyatéka, a kortársak feljegyzései és más tanulmányok alapján igyekszik megrajzolni ennek a – már a névadásával kezdődően – „többféle” identitásúvá lett reneszánsz embernek a személyiségét.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă