Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
  Articol:   ISUS – REVELAŢIA ULTIMĂ A LUI DUMNEZEU ÎN TEOLOGIA LUI KARL RAHNER / JESUS – GOTTES ENDGÜLTIGE ZUSAGE IN DER SICHT KARL RAHNERS .

Autori:  LIVIU JITIANU.
 
       
         
  Rezumat:  Jézus – Isten önközlésének visszavonhatatlansága Karl Rahner teológiájában. Rahner világszemlélete evolutív alapvonalakat hordoz magában. Ebben a keretben anyag és szellem egységes okra vezethető vissza, mely a világ két alapvető összetevő elemét egységbe olvasztja. Ebben az értelemben beszélhetünk „egységes” világról. Az egység princípiuma az ember, mert benne talál elsődleges egységre szellem és anyag. Ezen egység nem statikus, hanem mint konkrét történelmi valóság a dinamikus történés kereteiben mindig a léttöbblet felé irányul. A „cél” felé haladás garanciája az „abszolút üdvésséghozó”, Jézus Krisztus, kiben Isten visszavonhatatlanul közölte önmagát. Mint cél és mint célhoz vezető út benne az ember, az egész emberiség és maga a teremtett világ is egységre talál. A Krisztuseseményben a teremtett világ minőségi mássága, többlete valósul meg. Krisztus Isten üdvakaratának csúcspontja, végcélja és eszkatológiai végpontja. Ő az üdvösség egyetemes ősszentsége. A krisztusi ember Krisztus „érájának” részese. Az Istenfiúban Isten és ember tökéletes egysége valósul meg, mely a kinyilatkoztatás végérvényességére és a Krisztusban történt (ön-)kinyilatkoztatás megismételhetetlenségére mutat. Ilyen értelemben beszélünk a kereszténység „abszolút” jellegéről, mely semmiképp sem üdvkieszközlő partikularizmust jelent, hanem az üdvösség univerzális jellegét hangsúlyozza. A Krisztus által kieszközlött egyetemes üdvösség meghirdetése az egyház missziós küldetésének alapját képezi.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă