Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
  Articol:   ISTORIA MÂNTUIRII ŞI A REVELAŢIEI LA KARL RAHNER / HEILS - UND OFFENBARUNGSGESCHICHTE BEI KARL RAHNER.

Autori:  LIVIU JITIANU.
 
       
         
  Rezumat:  Üdvösség- és kinyilatkoztatás-történet Karl Rahner teológiájában. Az ember transzcendens irányultsága sajátos történelmi keretben valósul meg. A transzcendens vonzat Isten önközlésére támaszkodik. Ennek következtében az ember Isten abszolút közelségébe kerül. A kereszténység az üdvtörténet biztosítéka, hisz Isten üdvözítő tetteinek a tanúja. Tanúságtétele szerint Isten ön-kinyilatkoztatása az üdvesemények garanciája. Az üdvesemények nem csupán bizonyos történeti keretben megvalósuló eseményekre vonatkoznak, hanem az egész emberiség egyetemes történelmét magukba foglalják. A történelem a transzcendens megnyilvánulásának, a kinyilatkoztatásnak a helye. Ennek megfelelően üdvtörténet és profán történelem egybeesnek.Összekötő kapocsként kerül ebben az összefüggésben az abszolút üdvösséghozó, Jézus Krisztus személye a középpontba.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă