Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA POLITICA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
  Articol:   RECENZIE - DIN NOU DESPRE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDIEREA LOR. ESEU RECENZIE PE MARGINEA CĂRŢII MARTIN GRIFFITHS, RELAŢII INTERNAŢIONALE. ŞCOLI, CURENTE, GÂNDITORI, ED. ZIUA, BUCUREŞTI, 2003.

Autori:  OLIVIA TODEREAN.
 
       
         
  Rezumat:  Relaţiile internaţionale ca domeniu de studiu s-au dezvoltat foarte încet în mediile universitare româneşti de după 1989, chiar şi prin comparaţie cu alte domenii ale Ştiinţelor Politice precum teoria politică sau sociologia politică. După cum remarcam şi în altă parte, în 2003 este încă inadecvat a vorbi despre o comunitate academică a Relaţiilor internaţionale. Există câţiva specialişti mai vechi în domeniu, cu acces la literatură profesională autentică şi care au publicat, în consecinţa acestei conectări cu lumea Relaţiilor internaţionale (academică, dar şi cea politică). Există mai apoi o generaţie instruită preponderent după 1989, mulţi cu studii postuniversitare în ţările occidentale şi care încearcă să construiască o ofertă originală de articole, studii, cercetări, în domeniul de interes aici, fără a avea însă rezultate semnificative în sensul vizibilităţii, al iniţierii de dezbateri profesionale cuprinzătoare sau al coagulării unei comunităţi academice. Este totuşi de remarcat faptul că numărul facultăţilor de Ştiinţe politice a sporit considerabil în ultimii ani şi, inevitabil, numărul celor care predau, respectiv studiază Relaţiile internaţionale. Cu toate acestea, structurarea comunităţii, demararea circulaţiei publicaţiilor şi ideilor încă întârzie. Nu vom intra aici într-o analiză de profunzime a cauzelor acestei lipse de vizibilitate, vom reitera doar ideea că, în mare măsură, starea de fapt este cauzată de un izolaţionism al autorilor, reali şi potenţiali, în micro-cercurile lor profesionale şi, legat de aceasta, de absenţa unor publicaţii, edituri şi colecţii de notorietate.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă