Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2018  
         
  Articol:   ISTORII EMERGENTE: JOCUL (AUTO)BIOGRAFIC / EMERGING STORIES: THE (AUTO)BIOGRAPHICAL GAME.

Autori:  SANDA BERCE.
 
       
         
  Rezumat:  
Istorii emergente: jocul (auto)biografic. Lucrarea este o investigație asupra “jocului cu (auto)biograficul”, ca element al prozei irlandeze moderne și contemporane, de factură experimentală, inovatoare. Statutul special al acestui tip de proză își are sursa într-un impuls de auto-reprezentare și definește o tipologie romanescă ce are drept principal scop a controla timpul printr-o acțiune îngemănată a imaginației și a memoriei. Lucrarea se referă la memorii ca la o formă complexă de combinare a elementului ficțional și a celui non-ficțional, într-un câmp interpretativ în care zona de delimitare dintre faptele verificabile istoricește și evenimentele fictive (construite) este revelată. Conținând o mixtură de analiză și “joc cu (auto)biograficul,” memoriile din literatura irlandeză contemporană sunt răspunsuri viabile la apariția unei Irlande noi și nefamiliare.

Cuvinte cheie: experimental, jocul (auto)biografic, memorii, narațiuni biografice, câmpul interpretării, impulsul autoreprezentării.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă