Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2012  
         
  Articol:   VIAŢA CA FORMĂ SAU CA ENERGIE ÎN TEXTELE UTOPICE ALE ILUMINISMULUI .

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Pentru mulţi distinşi exegeţi de ieri şi de azi, Paradisul reprezintă nostalgia pentru o existenţă utopică. Se spune îndeobşte – printr-o stereotipie durabilă a literaturii exegetice dedicate utopiei şi distopiei – ca aspiraţia către un ţinut perfect echivalează cu un soi de retrăire a Paradisului, cu o regresie fericită. Textul de faţă îşi propune să demonstreze că stereotipia regresiei nu se aplică unuia dintre cele mai reprezentative texte distopice ale secolului al XVIII-lea, Rasselas de dr. Samuel Johnson, care pledează, dimpotrivă, pentru o fugă de Paradis, înţeleasă ca o precondiţie a existenţei autentice, definită ca sforţare, experienţă dinamică şi căutare activă a cunoaşterii.

Cuvinte cheie: Samuel Johnson, Iluminism, secolul al XVIII-lea, Rasselas, utopie, distopie.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă