Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2022  
         
  Articol:   RAMIFICAŢIILE IDEOLOGIEI: CARTOGRAFIEREA LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE / RAMIFICATIONS OF IDEOLOGY: MAPPING CONTEMPORARY ROMANIAN LITERATURE.

Autori:  GRAŢIELA BENGA-ŢUŢUIANU.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2022.3.17

Article history: Received: 30 January 2022; Revised: 26 August 2022;Accepted: 31 August 2022;Available online: 20 September 2022; Available print: 30 September 2022
pp. 121-140

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Ramificaţiile ideologiei: cartografierea literaturii române contemporane. Dupǎ schiţarea mutaţiilor petrecute în backgroundul istoriilor literare, analiza concentratǎ pe (i)relevanţa periodizǎrii în istoria literarǎ aratǎ cǎ, deși e cuprinsǎ între limitele unei periodizǎri închise, Istoria literaturii române contemporane. 1990-2020 recurge la filiaţii și paralelisme deschise care amplificǎ un interval temporal al contrastelor și continuitǎţilor. Pe direcţia creșterii permeabilitǎţii istoriei literare se înscrie și efortul lui Iovǎnel de a-i atribui o altǎ dimensiune, prin alianţe disciplinare care strǎbat un spaţiu literar structurat critic și desfǎșurat metacritic. O altǎ secţiune a lucrǎrii investigheazǎ modul în care Istoria... rǎspunde (din perspectiva materialismului post-marxist) particularitǎţilor determinate de tranziţia de la un model cultural la altul. Examineazǎ ramificaţii conceptuale și metodologice, identificǎ ascendenţe sau vulnerabilitǎţi și aratǎ cǎ existenţa unei zone de intersecţie între istorie literarǎ și memorie transformǎ Istoria… într-o naraţiune. În fine, un segment e dedicat demonstrǎrii faptului cǎ abordarea obiectivantǎ poate întâlni blind spots care se dovedesc relevante pentru recontextualizarea producţiei literare și pentru schiţarea unui imaginar cosmopolit – un punct de plecare în discuția despre literatura globală. Cu toate acestea, argumentele sintetizate în ultima parte a lucrǎrii aratǎ, fǎrǎ echivoc, cǎ Istoria... lui Iovǎnel fixeazǎ un punct de cotiturǎ în istoriografia literarǎ româneascǎ.

Cuvinte-cheie: materialism, temporalitate, transfer, periferie, literatura lumii
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă