Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2020  
         
  Articol:   ADEVĂRUL NEGOCIAT ÎN OPERA LUI IBSEN / LA VÉRITÉ NÉGOCIÉE DANS L’OEUVRE D’IBSEN.

Autori:  ANCA SOCACI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2020.3.16
Published Online: 2020-09-30
Published Print: 2020-09-30
pp. 211-224
FULL PDF

Adevărul negociat în opera lui Ibsen. În universul literar al lui Henrik Ibsen, adevărul poate fi considerat drept o noțiune complexă, pluri-fațetată. În această lucrare, voi demonstra că, în piesele Rața sălbatică și Strigoii, adevărul ibsenian are o natură discursivă (dar și ficțională), fiind consecința unei negocieri în comunitate. Pornesc de la prezumția că trupurile maladive ale lui Hedvig și Osvald ilustrează nu numai o fascinație tipică a secolului al XIX-lea pentru ereditate, ci și simptome ale unor adevăruri ascunse, considerate drept vicioase în Norvegia (în mare parte) rurală și tradițională pe care Ibsen o ilustrează frecvent. Fiind reîncarnările părinților lor și, prin urmare, reprezentând moștenirea lor vitalistă, cei doi copii sunt obiectele unei duble anamneze (realizate atât de cititor, cât și de celelalte personaje) - medicale și sociale. Aceste două laturi sunt conectate prin natura ereditară și degenerativă a bolilor, ceea ce implică faptul că găsirea cauzei va dezvălui, fără îndoială, un viciu transmis în familie. În fapt, orbirea lui Hedvig o leagă de tatăl ei adevărat, în timp ce sifilisul lui Osvald este un semn al libertinajului tatălui său. Chiar dacă aceste realități - diseminate în cele din urmă în comunitate - ar putea provoca o dezbatere de largă amploare cu privire la valorile morale și la limitele lor sau chestiona autoritatea, ele sunt integrate în diverse discursuri și ficțiuni care neagă sau disimulează realitățile pe care le prezintă, păstrând așadar statu-quo-ul.

Cuvinte-cheie: Ibsen, adevăr, ereditate, simptom, anamneză, medical, social, diagnostic, negociere
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă