Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2021  
         
  Articol:   CE FACE TIMPUL: UN STUDIU COGNITIV AL VARIAȚIILOR CONCEPTUALE LEGATE DE DOMENIUL SURSĂ ÎN METAFORA TIMPULUI ÎN ENGLEZĂ AMERICANĂ, FINLANDEZĂ ȘI MAGHIARĂ / WHAT TIME DOES IN LANGUAGE: A CROSS-LINGUISTIC COGNITIVE STUDY OF SOURCE RELATED VARIATION IN VERBAL TIME METAPHORS IN AMERICAN ENGLISH, FINNISH AND HUNGARIAN.

Autori:  ZSUZSA MÁTHÉ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2021.2.15
Published Online: 2021-06-30
Published Print: 2021-06-30
pp. 215-237
FULL PDF

Ce face timpul: un studiu cognitiv al variațiilor conceptuale legate de domeniul sursă în metafora timpului în engleză americană, finlandeză și maghiară. Un concept atât de universal, dar abstract, precum timpul, prezintă variații în limbajul metaforic. Această cercetare se concentrează pe limbajul metaphoric în contextul teoriei metaforei conceptuale, investigând imaginea timpului printr-o analiză contrastivă în trei limbi satelitare. Prin combinarea metodelor calitative și cantitative, acest studiu identifică ce face timpul într-un context metaforic, cu accent pe verbe în construcții cauzale (timpul vindecă), precum și verbe de mișcare (timpul fuge), printr-un studiu empiric bazat pe corpus completat de abordarea lexicală. Cele două metafore conceptuale principale care sunt investigate în acest studiu sunt TIMPUL ESTE UN AGENT SCHIMBĂTOR și TIMPUL ESTE O ENTITATE ÎN MIȘCARE. Se anticipează că rezultatele studiului vor arăta faptul că, deși cele două metafore conceptuale sunt frecvente în toate cele trei limbi, există anumite diferențe, precum asimetria între imaginea negativă/pozitivă a timpului sau preferința pentru un tip de mișcare față de altul. Obiectivul principal este de a explora diferențele de acest fel și de a vedea cum se manifestă și de ce. Ipoteza este că variațiile dintre cele trei limbi legate de domeniul sursă (AGENT SCHIMBĂTOR și ENTITATE ÎN MIȘCARE) sunt mai degrabă interne, și nu externe. Scopul este de a investiga aceste variații și de a determina pe ce principii cognitive sunt bazate, cu accent pe schemele imagistice. Studiul dezvăluie faptul că variațiile interne ale sursei domeniu prevalează asupra variațiilor externe. Rezultatele arată că există diferențe inter-lingvistice ale unui concept atât de relevant precum timpul, dar aceste diferențe se manifestă mai degrabă prin caracteristici unice ale aceluiași domeniu sursă decât prin domenii noi distincte.

Cuvinte-cheie: lingvistică cognitivă, teoria metaforei conceptuale, corpus, implicaţii metaforice, domeniul sursă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă