Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2004  
         
  Articol:   RECENZII - GEORGE IRIMIAŞ, STRUCTURI TEXTUALE ALE DISCURSULUI TOTALITAR DIN PERSPECTIVA SEMIOTICII TEXTULUI.

Autori:  CORINA ŞERAN.
 
       
         
  Rezumat:  Pe lângă foame, frig şi întuneric, unul dintre ˝produsele de succes ˝ ale ˝epocii de aur˝ este limba de lemn. Limba, domeniu şi fenomen social prin excelenţă, nu a putut scăpa siluirii impuse de regim, devenind vehiculul perfect al ideologiei comuniste. Rămăşiţe ale acestei mutilări lingvistice am regăsit şi după 1989. Nu de puţine ori am zâmbit la auzul unei sintagme ca ˝integrare europeană˝, care ne amintea de ˝societatea socialistă multilateral dezvoltată˝.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă