Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2022  
         
  Articol:   ADJECTIVE MOŞTENITE DIN LATINĂ CU VALOARE ADVERBIALĂ ÎN ISTROROMÂNĂ / ADJECTIFS HÉRITÉS DU LATIN À VALEUR ADVERBIALE EN ISTRO-ROUMAIN.

Autori:  ADRIAN CHIRCU.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2022.1.03

Article history: Received: 6 July 2021; Revised: 18 September 2021; Accepted: 20 October 2021; Available online: 31 March 2022; Available print: 31 March 2022
pp. 47-58

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Adjective moştenite din latină cu valoare adverbială în istroromână. În studiul nostru, ne propunem să urmărim folosirea adverbială (± prepoziţie) a adjectivelor moştenite din latină în istroromână, unul dintre dialectele româneşti sud-dunărene, care, în zilele noastre, este ameninţat cu dispariţia, dupa cum întrevăd majoritatea lingviştilor interesaţi de această varietate dialectală a românei. Pentru o analiză obiectivă, ne vom raporta, în general, la româna comună şi la descrierea adjectivelor şi a adverbelor istroromâne din paginile lucrărilor de specialitate elaborate până în prezent (tratate, monografii, studii punctuale, dicţionare, glosare, texte dialectale etc.), spre a observa cum/dacă se validează demersul nostru, însă vor fi referiri şi la latină şi la celelelte limbi romanice. Precizăm, de asemenea, că o asemenea cercetare vizând subiectul anunţat în titlu nu a mai fost întreprinsă până astăzi. Aceasta este benefică nu numai pentru descrierea unui aspect particular atestat în istroromână, ci şi pentru română în ansamblul ei sau pentru limbile neolatine, evidenţiindu-se anumite concordanţe structurale specifice.

Cuvinte-cheie: adjectiv, adverb, prepoziţie, limba latină, limbi romanice, limba română, istroromână, dialect, morfologie dialectală
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă