Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   LEXICONUL NOSTRU A DEVENIT „VIRAL.” VOCABULARUL URGENŢELOR MEDICALE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19 * IL NOSTRO LESSICO È DIVENTATO “VIRALE”. IL VOCABOLARIO DELL’EMERGENZA SANITARIA, ECONOMICA E SOCIALE AI TEMPI DELLA PANDEMIA DI COVID-19.

Autori:  JUDIT PAPP.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2021.1.22

Published Online: 2021-03-20
Published Print: 2021-03-30
pp. 325-344


FULL PDF

REZUMAT: Lexiconul nostru a devenit „viral.” Vocabularul urgenţelor medicale, economice şi sociale în timpul pandemiei de COVID-19. Pandemia de COVID-19 este o criză sanitară la nivel global care ne-a schimbat în mod radical vieţile. Impactul ei se extinde mult dincolo de sectorul sanitar, afectând fiecare aspect al societăţii şi al vieţii noastre cotidiene, inclusiv vocabularul pe care îl utilizăm. Din momentul declanşării sale, criza a dus la mii de cuvinte şi expresii nou inventate (neologisme), atât în engleză, cât şi în alte limbi. Prezenta lucrare propune o analiză a impactului pandemiei asupra limbii maghiare, în comparație cu fenomenele similare înregistrate în limbile italiană și engleză, conturând o imagine de ansamblu a celor mai frecvente sau mai interesante neologisme şi expresii maghiare privitoare la Coronavirus (COVID-19). Analiza a fost efectuată în baza unui glosar trilingv (maghiar-italian-englez) creat de autoare şi publicat pe Lexonomy.eu. Glosarul a fost compilat în așa fel încât să conţină termenii comuni importanţi pentru înţelegerea pandemiei COVID-19. Studiul de față sugerează că cele mai des întâlnite procese de formare a neologismelor maghiare cu privire la pandemie sunt compunerea, sintagmele, telescoparea, derivarea şi extinderea semantică.

Cuvinte cheie: neologisme, inovare lexicală, coroneologisme, împrumut, formare de cuvinte, coronavirus, impact lingvistic al COVID-19, pandemie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă